Film om psykisk ohälsa och migration

Hjärnkollambassadörerna Irene och Mansour berättar i denna viktiga film om sina erfarenheter av migration och hur dessa har påverkat den psykiska hälsan och vardagen. Läs mer »

Didi om den första tiden i Sverige

Att börja om i ett nytt land blev svårare än Didi trott. Språket och kulturen var något helt nytt och saknade efter släkten hon lämnat i Syrien stor. Se filmen om hur Didi upplevde den första tiden i Sverige. Läs mer »

Intervju med Julius

Tove Lundin, journalist och Hjärnkollambassadör, träffade vår ambassadör Julius för en intervju. Läs mer »

Hurra! Hjärnkoll 10 år

Den 6 maj fyllde Hjärnkoll 10 år. Det firade vi med pompa och ståt. In bjöds alla Hjärnkollambassadörer och personer, som på ett eller annat sätt, arbetat eller samarbetat med oss på Hjärnkoll. Läs mer »

Vi har föreläst för 5 300 personer!

Ja, du läste rätt. Sedan det här projektet drog igång i mars 2017 har ambassadörerna inom Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration föreläst för 5 300 personer. Det är långt många fler än vi vågat hoppas på. Läs mer »