Film om psykisk ohälsa och migration

Hjärnkollambassadörerna Irene och Mansour berättar i denna viktiga film om sina erfarenheter av migration och hur dessa har påverkat den psykiska hälsan och vardagen. Läs mer »

Didi om den första tiden i Sverige

Att börja om i ett nytt land blev svårare än Didi trott. Språket och kulturen var något helt nytt och saknade efter släkten hon lämnat i Syrien stor. Se filmen om hur Didi upplevde den första tiden i Sverige. Läs mer »

Att möta migranter med psykisk ohälsa

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och integration, den 22 januari i Umeå. Anmäl dig här! Läs mer »

Intervju med Julius

Tove Lundin, journalist och Hjärnkollambassadör, träffade vår ambassadör Julius för en intervju. Läs mer »

Vi har föreläst för 5 300 personer!

Ja, du läste rätt. Sedan det här projektet drog igång i mars 2017 har ambassadörerna inom Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration föreläst för 5 300 personer. Det är långt många fler än vi vågat hoppas på. Läs mer »