Som Hjärnkollambassadör föreläser Mansour om sina erfarenheter av migrationsrelaterad stress och återhämtning.

Genom sin berättelse skildrar Mansour hur händelser och minnen från tiden före, under och efter den långa flykten har påverkat hans psykiska mående. Han berättar om traumatiska upplevelser under flykten från Syrien och om den stress han upplevde under sin första tid i Sverige. Men han berättar också om vad som hjälpt honom och hur han i dag hanterar den stress som fortfarande finns kvar.

2012 tvingades han fly från sitt hemland. Det blev en lång flykt och först tre år senare kom Mansour till Sverige.

Mansour är i dag bosatt i Stockholm. Han studerar svenska och vill fortsätta att studera och börja arbeta.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Mansour på både svenska och arabiska.

Filmer med Mansour