Parvaneh

“Man vet inte hur stark man är förrän man utsätts för hårda prövningar” 

Parvaneh.

Som Hjärnkollambassadör vill Parvaneh berätta om hur stark en människa kan bli när den upplever svåra situationer. Ibland vet man inte hur stark man är förrän man utsätts för prövningar.

Parvaneh har levt ett liv med svåra förutsättningar och upplevt tuffa händelser som hon kallar fängelser. Anledningen till detta är att det är svårt att andas och leva ett bra liv medan de pågår. Hennes barndom var ett av dessa fängelser. Det andra var när hon blev fängslad på grund av sitt politiska engagemang. Det tredje var hennes äktenskap som enligt Parvaneh var det mest fruktansvärda fängelset. Att genomgå en flykt blev det sista fängelset för henne och är en situation som hon fortfarande lever i.

Parvaneh är en äldre kvinna från Iran som på grund av sin psykiska ohälsa, som innefattade trötthet och orkeslöshet, letade efter psykologstöd och behandling i hemlandet. Men på grund av ekonomiska skäl och en rädsla för att bli stigmatiserad var det svårt att få hjälp. Ett annat hinder hon stötte på var utmaningen att hitta en psykolog som hon kunde lita på. Under tiden i fängelset fanns inget psykologstöd alls även fast det var många där som mådde väldigt psykiskt dåligt.

Parvanehs stora hjälp i livet var hennes pappa som stöttade henne under barndomen. Även fast de bara träffades en vecka åt gången var tredje månad, gav han henne stora mängder av självförtroende som fortfarande idag driver henne framåt i livet.

Idag arbetar Parvaneh som elevassistent och under sommaren på ett äldreboende. I Iran tvingades hon avsluta sina universitetsstudier på grund av sitt politiska arbete men hon har på egen hand studerat psykiatri.

Som ambassadör vill Parvaneh bland annat föreläsa för socionomer, lärare på skolor och sjukvårdpersonal för att öka kunskapen om vad det innebär att fly till ett annat land. Hon vill även föreläsa för personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och visa dem att det alltid finns hopp om att må bättre.

Parvaneh föreläser på svenska och persiska.