Intervju med Julius

I sitt hemland Kamerun var Julius van att prata om funktionsnedsattas rättigheter och möjligheter och på så vis motverka fördomar och stigma. Men på grund av sina politiska åsikter tvingades han fly, och när han hamnade i Sverige förstod han att han drabbats av PTSD. Nu är han en av Hjärnkolls ambassadörer och återigen motverkar… Läs mer »

Rahebe i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar Hjärnkollambassadör Rahebe i ett panelsamtal anordnat av SPES, Tjejzonen, Sveriges Makalösa Föräldrar och Sensus. Seminariets tema tar utgångspunkt i det senaste decenniets ökade psykiska ohälsa. Diskussioner kring bakomliggande faktorer och hur skuld och skam påverkar ens psykiska mående kommer att äga rum. Hjärnkollambassadör Rahebe kommer att tala utifrån sina egna erfarenheter av… Läs mer »

Möta vården i ett nytt land – Fyra berättelser

Våra ambassadörers berättelser kan göra skillnad. Genom att lyssna till deras erfarenheter får man en fingervisning om vad som kan förbättras i bemötandet. Här kommer fyra ambassadörers berättelser om bemötande inom vården. “I did not know I was suffering from PTSD until I met a psychologist who told me I was suffering from PTSD due… Läs mer »

Abdinassir på Järvaveckan 16 juni

Söndagen den 16 juni deltar Hjärnkollambassadör Abdinassir i panelsamtalet ”Vad är autism? – När hela familjen påverkas” av Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län på Järvaveckan. Abdinassir kommer dela sina egna erfarenheter av att vara förälder till barn med autism. I panelsamtalet deltar även experter och andra aktörer med kunskap på ämnet. Under Järvaveckan har ni… Läs mer »

5300 personer

Vi har föreläst för 5 300 personer!

Kärnan i det här projektet är våra modiga ambassadörer och tack vare dem sprids kunskap om hur den psykiska hälsan kan påverkas av migration och integration. Detta är vi evigt tacksamma för. Tillsammans öppnar vi upp samtalet och bryter stigman. I mars 2020 är det dags att avsluta projektet och målet är att integrera ambassadörerna… Läs mer »

Hurra! Hjärnkoll 10 år

Under firandet av Hjärnkoll 10 år fick vi lyssna till Göran Hägglund, en av initiativtagarna till den kampanj som Riksförbundet Hjärnkoll vilar på, och Rickard Bracken, projektledare för kampanjen. Vi fick också lyssna till två rutinerade föreläsare, Annett Bergdal och Angelica Larsson, mor och dotter, som länge föreläst som Hjärnkollambassadörer. Erik Bring framträdde också på… Läs mer »

Julius på Hälsomässan i Rinkeby 4 maj

Under början av maj arrangerar Rinkeby Centrum en Hälsomässa. På Hälsomässan samlas olika samhällsaktörer för att sprida kunskap och information på temat hälsa till personer som bor i området kring Rinkeby. Under mässan kommer det finnas roliga aktiviteter för vuxna och barn. Under mässan föreläser bland andra Hjärnkollambassadör Julius. Han kommer att berätta om den traumatiska… Läs mer »

Två nya ambassadörer inom projektet

Den 28-29 mars gick våra nya Hjärnkollambassadörer Didi och Raghad två av tre utbildningsdagar i Västerås. Didi och Raghad har båda erfarenhet av att migrera till Sverige och psykisk ohälsa kopplat till det. Därför kommer de att förläsa inom ramen för Den egna berättelsen. Under utbildningsdagarna deltog även sex personer som kommer att föreläsa inom… Läs mer »

Att börja om i ett nytt land – kostnadsfri föreläsning i Tensta

Benjamin beskriver livet innan, under och efter flykten från Sri Lanka. Han berättar om den stress och påfrestning han gick igenom, inte minst när han var på plats i Sverige. Här var språket, kulturen och allt annat nytt och främmande. Genom sin berättelse delar Benjamin med sig av sina erfarenheter av migration och psykisk ohälsa.… Läs mer »