Hur kan vi bättre möta migranter med psykisk ohälsa?

Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad gör vi för att underlätta etablering? Vi vill välkomna dig till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och etablering. Vi inleder med att lyssna till Hjärnkollambassadör Yahyas erfarenheter av flykt, känslan av sorg och… Läs mer »

Intervju med Julius

I sitt hemland Kamerun var Julius van att prata om funktionsnedsattas rättigheter och möjligheter och på så vis motverka fördomar och stigma. Men på grund av sina politiska åsikter tvingades han fly, och när han hamnade i Sverige förstod han att han drabbats av PTSD. Nu är han en av Hjärnkolls ambassadörer och återigen motverkar… Läs mer »

Rahebe i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar Hjärnkollambassadör Rahebe i ett panelsamtal anordnat av SPES, Tjejzonen, Sveriges Makalösa Föräldrar och Sensus. Seminariets tema tar utgångspunkt i det senaste decenniets ökade psykiska ohälsa. Diskussioner kring bakomliggande faktorer och hur skuld och skam påverkar ens psykiska mående kommer att äga rum. Hjärnkollambassadör Rahebe kommer att tala utifrån sina egna erfarenheter av… Läs mer »

Möta vården i ett nytt land – Fyra berättelser

Våra ambassadörers berättelser kan göra skillnad. Genom att lyssna till deras erfarenheter får man en fingervisning om vad som kan förbättras i bemötandet. Här kommer fyra ambassadörers berättelser om bemötande inom vården. “I did not know I was suffering from PTSD until I met a psychologist who told me I was suffering from PTSD due… Läs mer »

Abdinassir på Järvaveckan 16 juni

Söndagen den 16 juni deltar Hjärnkollambassadör Abdinassir i panelsamtalet ”Vad är autism? – När hela familjen påverkas” av Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län på Järvaveckan. Abdinassir kommer dela sina egna erfarenheter av att vara förälder till barn med autism. I panelsamtalet deltar även experter och andra aktörer med kunskap på ämnet. Under Järvaveckan har ni… Läs mer »

Hurra! Hjärnkoll 10 år

Under firandet av Hjärnkoll 10 år fick vi lyssna till Göran Hägglund, en av initiativtagarna till den kampanj som Riksförbundet Hjärnkoll vilar på, och Rickard Bracken, projektledare för kampanjen. Vi fick också lyssna till två rutinerade föreläsare, Annett Bergdal och Angelica Larsson, mor och dotter, som länge föreläst som Hjärnkollambassadörer. Erik Bring framträdde också på… Läs mer »

Julius på Hälsomässan i Rinkeby 4 maj

Under början av maj arrangerar Rinkeby Centrum en Hälsomässa. På Hälsomässan samlas olika samhällsaktörer för att sprida kunskap och information på temat hälsa till personer som bor i området kring Rinkeby. Under mässan kommer det finnas roliga aktiviteter för vuxna och barn. Under mässan föreläser bland andra Hjärnkollambassadör Julius. Han kommer att berätta om den traumatiska… Läs mer »

Två nya ambassadörer inom projektet

Den 28-29 mars gick våra nya Hjärnkollambassadörer Didi och Raghad två av tre utbildningsdagar i Västerås. Didi och Raghad har båda erfarenhet av att migrera till Sverige och psykisk ohälsa kopplat till det. Därför kommer de att förläsa inom ramen för Den egna berättelsen. Under utbildningsdagarna deltog även sex personer som kommer att föreläsa inom… Läs mer »