Under konferensen Visa Vägar föreläsare Hjärnkollambassadör Irene om hur det var att möta psykiatrin i ett helt nytt och främmande land.

Visa Vägar vänder sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra psykiatriska vård- och stödverksamheter. Under dagen lyfts exempel på hur vårdens aktörer tillsammans med brukarrörelsen kan skapa mer delaktig och patientorienterad psykiatrisk vård, stöd och omsorg.

Datum och tid: tisdagen den 7 maj klockan 9-16
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Konferensavgift: 600 kr, medlemmar i NSPH-organisationerna betalar 300 kr.

Sista anmälningsdatum är tisdagen den 28 april.

Arrangörer: Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ABF Stockholm.

Läs mer här.