Den 28-29 mars gick våra nya Hjärnkollambassadörer Didi och Raghad två av tre utbildningsdagar i Västerås. Didi och Raghad har båda erfarenhet av att migrera till Sverige och psykisk ohälsa kopplat till det. Därför kommer de att förläsa inom ramen för Den egna berättelsen. Under utbildningsdagarna deltog även sex personer som kommer att föreläsa inom Riksförbundet Hjärnkolls ordinarie verksamhet.

Under utbildningsdagarna fick de grundläggande kunskap om Hjärnkolls arbete, lyssna till en föreläsning av en erfaren ambassadör och kunskaper i hur de bäst förmedlar sin berättelse.

Den tredje och avslutade utbildningsdagen kommer att äga rum i april och då ligger allt fokus på att stötta Didi och Raghad i att på bästa sätt återge och dela sina erfarenheter kring psykisk ohälsa och hur de gjort för att må bättre. När Didi och Raghad är färdigutbildade kommer vi att presentera dem och deras berättelser närmare – håll utkik!

Bildtext: På bilden ser ni alla ambassadörer som gick utbildningen och tre kursledare.