Våra ambassadörers berättelser kan göra skillnad. Genom att lyssna till deras erfarenheter får man en fingervisning om vad som kan förbättras i bemötandet. Här kommer fyra ambassadörers berättelser om bemötande inom vården.

“I did not know I was suffering from PTSD until I met a psychologist who told me I was suffering from PTSD due to migration stress. A problem I encountered was poor communication between the health professional and myself as I received all documents in a language I didn’t understand at the time. Refugees and asylum seekers face substantial barriers when it comes to healthcare access because of language difficulties and economic and cultural aspects”.

– Julius

”Det är viktigt att anpassa språket och informationen till personer som har migrerat till Sverige. Psykisk ohälsa är väldigt stigmatiserat och människor pratar inte alltid så öppet om det vilket gör att det är svårt att nå fram till målgruppen. I min kultur finns inget ord som beskriver t.ex. depression och ångest. Vårdpersonal måste därför ställa kompletterande och alternativa frågor för att kunna identifiera psykisk ohälsa”.

– Abdinassir

”Inom vården blev jag bemött bara som en person som har fått avslag och att min psykiska ohälsa var en naturlig reaktion. Efter en lång tid fick jag remiss till psykolog och då började jag förstå mig själv. Jag måste dock klara mig själv och själv söka hjälp”.

– Parvaneh

”När jag kom till Sverige sökte jag hjälp för fysiska besvär som berodde på tortyr i mitt hemland. Ingen frågade om min psykiska hälsa. Efter flera år, när jag sökte vård för mina skador igen, fick jag till slut träffa en läkare som upptäckte min psykiska ohälsa och skickade en remiss till en traumamottagning. Jag går fortfarande där på behandling”.

– Vladimir

Förbättringsområden i bemötande

Följande saker återkommer i våra ambassadörers berättelser:

  • Information på modersmålet saknas ofta
  • Bristande kunskap om migrationens effekter på den psykiska hälsan
  • Lång tid innan rätt diagnos ställs
  • Brist på anpassat utredningsförfarande
  • Bristande kunskap om kulturella skillnader i synen på psykisk ohälsa (begrepp, orsaksförklaring, religion m.m.)
  • Bristande kunskap och respekt för olika trosuppfattning