Under Almedalsveckan medverkar Hjärnkollambassadör Rahebe i ett panelsamtal anordnat av SPES, Tjejzonen, Sveriges Makalösa Föräldrar och Sensus. Seminariets tema tar utgångspunkt i det senaste decenniets ökade psykiska ohälsa. Diskussioner kring bakomliggande faktorer och hur skuld och skam påverkar ens psykiska mående kommer att äga rum.

Hjärnkollambassadör Rahebe kommer att tala utifrån sina egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, hur den bottnar i posttraumatiskt stressyndrom efter migrationsrelaterad stress och hur stigma påverkat hennes liv.

Datum: Torsdagen den 4 juli
Tid: 14:30-15:15
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7 i Visby

Hoppas vi ses där!