Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad gör vi för att underlätta etablering?

Vi vill välkomna dig till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och etablering. Vi inleder med att lyssna till Hjärnkollambassadör Yahyas erfarenheter av flykt, känslan av sorg och förlust, och att lämna och återförenas med sin familj.

Vi har även bjudit in Annika Westergren, leg. psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Umeå, som berättar om trauma hos nyanlända och behandlingsmöjligheter.

Till det avslutande panelsamtalet ansluter Joel Persson, kurator på SFI-skolan i Umeå samt verksam i SKL:s projekt Hälsofrämjande etablering.

Tid: Kl. 13.00-15.30. Vi bjuder på fika!
Plats: Väven, Storgatan 46 A, Umeå

Anmäl dig här.

Sista anmälningsdag: 8 januari 2020. Anmälan är kostnadsfri.

Avanmäl dig kostnadsfritt t.o.m. 15 januari 2020, därefter faktureras 250 kr. Det går också bra att överlåta din plats till en kollega.

Arrangör: Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration och Hjärnkoll Västerbotten

_______________________________________________________________________________

Program

13.00 – 13.20 Caroline Lindström, projektledare, berättar om Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

13.25 – 13.55 Yahya Moazin, Hjärnkollambassador, berättar om sina erfarenheter av flykt, psykisk ohälsa, möten med vården, etablering och familjeåterförening.

14.00 – 14.30 Annika Westergren, leg. psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter i Umeå berättar om trauma hos nyanlända och behandlingsmöjligheter.

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 15.30 Panelsamtal där också publiken får chans att ställa frågor. Deltagare: Yahya Moazin, Annika Westergren och Joel Persson, kurator på SFI-skolan i Umeå samt verksam i SKL:s projekt Hälsofrämjande etablering.

15.30 Slut och avtackning.

 

 

Ett av tre seminarier

Under en treårsperiod har Riksförbundet Hjärnkoll drivit projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration, finansierat av Arvsfonden. Syftet är att öka öppenheten och kunskapen kring migrationsrelaterad psykisk ohälsa.

I mars 2020 avslutas projektet och för att knyta ihop säcken genomför vi tre spridningsseminarier, utspridda i landet, med syfte att dela med oss av de kunskaper och lärdomar projektet bidragit med. Under spridningsseminarierna har vi bjudit in både våra Hjärnkollambassadörer och sakkunniga inom psykisk ohälsa bland just migranter för att besvara frågan hur den psykiska hälsan kan påverkas av att frivilligt eller ofrivilligt lämna sitt hemland.

Detta seminarium arrangeras av Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration, tillsammans med Hjärnkoll Västra Götaland i samarbete med Sensus Studieförbund.