Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad kan vi lära oss av historien?

Under denna förmiddag lyssnar vi till Hjärnkollambassadör Parvanehs erfarenheter av flykt, etablering och av att fängslas på grund av sitt politiska engagemang. Vi har även bjudit in Annett Büttner, överläkare på psykiatrimottagningen på Angereds Närsjukhus, som i sitt dagliga arbete träffar människor med erfarenhet av både migration och psykisk ohälsa. Därefter ger idéhistoriker Sven-Eric Liedman ett historiskt perspektiv på migration, segregation och isolering.

Tid: 7 november, kl. 09.00-12.00. Frukost från kl. 08.30.
Plats: Frilagret, Heurlins Plats 1, Göteborg

Anmäl dig här: https://sv.surveymonkey.com/r/PZB2LLB
Sista anmälningsdag är den 28 oktober. Anmälan är kostnadsfri.

 

Program

08.30 – 09.00 – Frukost

09.00 – 09.20 – Caroline Lindström, projektledare, berättar om Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration

09.25 – 09.55 – Parvaneh Hajilou, Hjärnkollambassadör, berättar om sina erfarenheter av flykt, etablering och av att fängslas på grund av sitt politiska engagemang

10.00 – 10.30 – Annett Büttner, överläkare vid psykiatrimottagning på Angereds Närsjukhus, talar om hur människor kan uttrycka sitt lidande när det inte finns ord för det

10.30 – 10.55 – Paus (insamling av publikfrågor)

10.55 – 11.25 – Sven-Eric Liedman, idéhistoriker, ger ett historiskt perspektiv på migration, segregation och isolering

11.30 – 12.00 – Slutdiskussion där samtliga talare besvarar publikfrågor

 

Ett av tre seminarier

Under en treårsperiod har Riksförbundet Hjärnkoll drivit projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration, finansierat av Arvsfonden. Syftet är att öka öppenheten och kunskapen kring migrationsrelaterad psykisk ohälsa.

I mars 2020 avslutas projektet och för att knyta ihop säcken genomför vi tre spridningsseminarier, utspridda i landet, med syfte att dela med oss av de kunskaper och lärdomar projektet bidragit med. Under spridningsseminarierna har vi bjudit in både våra Hjärnkollambassadörer och sakkunniga inom psykisk ohälsa bland just migranter för att besvara frågan hur den psykiska hälsan kan påverkas av att frivilligt eller ofrivilligt lämna sitt hemland.

Detta seminarium arrangeras av Hjärnkolls projekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration, tillsammans med Hjärnkoll Västra Götaland i samarbete med Sensus Studieförbund.