Projektet i Almedalen

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rätt psykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering? Under seminariet diskuterades psykisk ohälsa och migration med utgångspunkt i egna erfarenheter… Läs mer »

“I min kultur har vi inte ord för psykiatri, ångest eller depression”

Vår ambassadör Abdinassir medverkar i det senaste numret av Attention som ges ut av Riksförbundet Attention. I intervjun berättar han om hur det var när hans son fick diagnosen autism och hur detta påverkade hans psykiska hälsa. Pressen på Abdinassir var stor. Han pluggade, jobbade på fritidsgård, de fick ett barn till, hans fru kunde… Läs mer »

Webbinarium om psykisk ohälsa och etablering

Vi vet att psykisk ohälsa kan försvåra etableringen, men hur kan vi tillsammans förbättra möjligheterna en god etablering för personer med psykisk ohälsa? Den 22 mars anordnade vi tillsammans med Uppdrag psykisk (SKL) hälsa ett webbinarium utifrån denna frågeställning. Medverkade gjorde bland annat tre av våra ambassadörer. Se webbinariet. 

Intervjuer med våra ambassadörer

Våra ambassadörer syns i radio och tidningar med jämna mellanrum. Oavsett kanal är budskapet detsamma: Genom att ta del av den egna berättelsen kan vi öka öppenheten, kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa. Vi har samlat alla intervjuer under fliken Media. Här finns bland annat en artikel med vår ambassadör Rahebe i Annonsbladet Dalarna och… Läs mer »

Ambassadörer föreläste under Tillsammansveckan

I mitten av mars uppmärksammades psykisk hälsa i Västmanland genom föreläsningar i varje kommun. Syftet med Tillsammansveckan är att nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk hälsa. Våra ambassadörer föreläste vid flera tillfällen. Föreläsningarna hölls på svenska, somaliska och arabiska. Tillsammansveckan anordnas av bland annat Studieförbundet vuxenskolan. Läs programmet.

Seminarium i Göteborg

Under vårt seminarium den 12 januari beskrev Hjärnkollambassadören Jihad Eshmawi och professorn Henry Ascher utifrån varsitt perspektiv hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. På plats fanns också P4 Göteborg, som intervjuade både Henry och Jihad. Lyssna på intervjun.

Temadag om suicidprevention

Vår ambassadör Imad medverkade den 14 november vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserade på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Seminariet webbsändes och finns tillgängligt via SKL:s webbplats. Se seminariet.

Den egna berättelsen på MR-dagarna

På vårt seminarium den 9 november under Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping föreläste vår ambassadör Jihad. Ett seminarium var på svenska och ett på arabiska. Genom sin berättelse gav han publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan. Se ett klipp med Jihad från konferensen.