Hur kan vi bättre möta migranter med psykisk ohälsa?

Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad gör vi för att underlätta etablering? Vi vill välkomna dig till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och etablering. Vi inleder med att lyssna till Hjärnkollambassadör Yahyas erfarenheter av flykt, känslan av sorg och… Läs mer »