Hur kan vi bättre möta migranter med psykisk ohälsa?

Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad gör vi för att underlätta etablering? Vi vill välkomna dig till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och etablering. Vi inleder med att lyssna till Hjärnkollambassadör Yahyas erfarenheter av flykt, känslan av sorg och… Läs mer »

Intervju med Julius

I sitt hemland Kamerun var Julius van att prata om funktionsnedsattas rättigheter och möjligheter och på så vis motverka fördomar och stigma. Men på grund av sina politiska åsikter tvingades han fly, och när han hamnade i Sverige förstod han att han drabbats av PTSD. Nu är han en av Hjärnkolls ambassadörer och återigen motverkar… Läs mer »

Rahebe i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar Hjärnkollambassadör Rahebe i ett panelsamtal anordnat av SPES, Tjejzonen, Sveriges Makalösa Föräldrar och Sensus. Seminariets tema tar utgångspunkt i det senaste decenniets ökade psykiska ohälsa. Diskussioner kring bakomliggande faktorer och hur skuld och skam påverkar ens psykiska mående kommer att äga rum. Hjärnkollambassadör Rahebe kommer att tala utifrån sina egna erfarenheter av… Läs mer »

Möta vården i ett nytt land – Fyra berättelser

Våra ambassadörers berättelser kan göra skillnad. Genom att lyssna till deras erfarenheter får man en fingervisning om vad som kan förbättras i bemötandet. Här kommer fyra ambassadörers berättelser om bemötande inom vården. “I did not know I was suffering from PTSD until I met a psychologist who told me I was suffering from PTSD due… Läs mer »

Abdinassir på Järvaveckan 16 juni

Söndagen den 16 juni deltar Hjärnkollambassadör Abdinassir i panelsamtalet ”Vad är autism? – När hela familjen påverkas” av Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län på Järvaveckan. Abdinassir kommer dela sina egna erfarenheter av att vara förälder till barn med autism. I panelsamtalet deltar även experter och andra aktörer med kunskap på ämnet. Under Järvaveckan har ni… Läs mer »

Att börja om i ett nytt land – kostnadsfri föreläsning i Tensta

Benjamin beskriver livet innan, under och efter flykten från Sri Lanka. Han berättar om den stress och påfrestning han gick igenom, inte minst när han var på plats i Sverige. Här var språket, kulturen och allt annat nytt och främmande. Genom sin berättelse delar Benjamin med sig av sina erfarenheter av migration och psykisk ohälsa.… Läs mer »

Irene föreläser på Visa vägar 2019

Under konferensen Visa Vägar föreläsare Hjärnkollambassadör Irene om hur det var att möta psykiatrin i ett helt nytt och främmande land. Visa Vägar vänder sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra psykiatriska vård- och stödverksamheter. Under dagen lyfts exempel på hur vårdens aktörer tillsammans med brukarrörelsen kan skapa… Läs mer »

Lär känna Ahmad

Ahmad är en av våra nyutbildade ambassadörer. 2015 flydde han ensam från Syrien till Sverige och tvingades börja om på nytt – utan familj och med en juridikexamen som han inte kunde tillgodoräkna sig i Sverige på grund av olika regler. Han vet vad det kan innebära att behöva börja om sitt liv – något han… Läs mer »