Hur kan vi bättre möta migranter med psykisk ohälsa?

Hur möter vi på bästa sätt migranter med psykisk ohälsa? Hur ser samspelet ut mellan psykisk ohälsa och integration? Vad gör vi för att underlätta etablering? Vi vill välkomna dig till ett kostnadsfritt seminarium om flykt, psykisk ohälsa och etablering. Vi inleder med att lyssna till Hjärnkollambassadör Yahyas erfarenheter av flykt, känslan av sorg och… Läs mer »

Möta vården i ett nytt land – Fyra berättelser

Våra ambassadörers berättelser kan göra skillnad. Genom att lyssna till deras erfarenheter får man en fingervisning om vad som kan förbättras i bemötandet. Här kommer fyra ambassadörers berättelser om bemötande inom vården. “I did not know I was suffering from PTSD until I met a psychologist who told me I was suffering from PTSD due… Läs mer »

Att börja om i ett nytt land – kostnadsfri föreläsning i Tensta

Benjamin beskriver livet innan, under och efter flykten från Sri Lanka. Han berättar om den stress och påfrestning han gick igenom, inte minst när han var på plats i Sverige. Här var språket, kulturen och allt annat nytt och främmande. Genom sin berättelse delar Benjamin med sig av sina erfarenheter av migration och psykisk ohälsa.… Läs mer »

Irene föreläser på Visa vägar 2019

Under konferensen Visa Vägar föreläsare Hjärnkollambassadör Irene om hur det var att möta psykiatrin i ett helt nytt och främmande land. Visa Vägar vänder sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra psykiatriska vård- och stödverksamheter. Under dagen lyfts exempel på hur vårdens aktörer tillsammans med brukarrörelsen kan skapa… Läs mer »

Den egna berättelsen på Mänskliga rättighetsdagarna

Under MR-dagarna anordnade vi ett seminarium inför en fullsatt publik. Under seminariet fick publiken möta tre Hjärnkollambassadörer som berättade om sin egna erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till våld. Seminariet modererades av vår ambassadör Fauzia Farrah. Tack till alla som kom och lyssnade och även ni som kom och pratade med oss vid vår monter!… Läs mer »

Podd med Irene

– Jag krigar för mitt eget liv – för att det ska bli bra, och jag krigar mot fördomar och orättvisor, säger vår kloka ambassadör Irene i NSPH:s senaste poddavsnitt. Lyssna på podden, som är cirka 15 minuter.

“I min kultur har vi inte ord för psykiatri, ångest eller depression”

Vår ambassadör Abdinassir medverkar i det senaste numret av Attention som ges ut av Riksförbundet Attention. I intervjun berättar han om hur det var när hans son fick diagnosen autism och hur detta påverkade hans psykiska hälsa. Pressen på Abdinassir var stor. Han pluggade, jobbade på fritidsgård, de fick ett barn till, hans fru kunde… Läs mer »

Temadag om suicidprevention

Vår ambassadör Imad medverkade den 14 november vid en temadag anordnad av Uppdrag psykisk hälsa (SKL). Dagen fokuserade på suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Seminariet webbsändes och finns tillgängligt via SKL:s webbplats. Se seminariet.