Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör börjar du med att fylla i intresseanmälan, så hör vi av oss.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

Att anlita en ambassadör kostar 4 200 kronor per föreläsning. Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma.

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, är du välkommen att höra av dig till info@hjarnkoll.se.

Vad kan jag boka ambassadören till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där hon eller han berättar och samtalar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och migration. Målet är att öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan.

Kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer.

Våra ambassadörers erfarenhet

Alla våra ambassadörer i projektet har erfarenhet av migration och psykisk ohälsa som innefattar bland annat posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, psykoser och migrationsrelaterad stress.