Frukostseminarium i Malmö fredagen den 30 november

Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos personer som kommer till Sverige med trauman bakom sig? Med de egna erfarenheterna som utgångspunkt utforskar vi frågan på vårt frukostseminarium den 30 november. Kom och lyssna på Hjärnkollambassadörerna Rahebe och Ahmad!

18 år gammal kom Rahebe Rezai Nejad till Sverige med svåra trauman bakom sig. I dag föreläser hon om sina egna erfarenheter av att återhämta sig från posttraumatiskt stressyndrom. Rahebe är också samordnare i Skåne för Hjärnkolls nationella arvsfondsprojekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

2015 flydde Ahmad Alkhatib ensam från Syrien till Sverige och tvingades börja om på nytt – utan familj och med en juridikexamen som inte är giltig i Sverige. Ahmad beskriver den psykiska stress som han upplevde när han lämnade allt i sitt hemland och började om som asylsökande i Sverige. I dag är Ahmad både tjänsteman och Hjärnkollambassadör.

Både Rahebe och Ahmad vet hur svårt det kan vara att med trauman bakom sig börja om sina liv i ett nytt land. Men framför allt vet de också att det är fullt möjligt att skapa en bra tillvaro trots allt som har hänt. Hör dem berätta om sina resor och livet i dag. Varmt välkomna till vårt frukostseminarium!

  • Medverkande: Rahebe Rezai Nejad, Hjärnkollambassadör och samordnare. Ahmad Alkhatib, Hjärnkollambassadör. Elin Sundeman, projektledare.
  • Plats: Sensus lokaler på Studentgatan 4 i Malmö.
  • Datum och tid: Den 30 november, kl. 9.30-10.30. Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 9.15.
  • Arrangör: Riksförbundet Hjärnkolls arvsfondsprojekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.
  • Anmäl: Anmäla dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär senast den 22 november. Seminariet är kostnadsfritt, men vi ber dig att meddela oss snarast möjligt om du får återbud. Kontakta rahebe.rezainejad@gmail.com eller elin.sundeman@hjarnkoll.se.

Arvsfondens logotyp