Barnamiska kusabsaan cuduraada  maskaxta  iyo dadka kasheykeynayo  qibraada ay uleyyihin  iyo waxyabo ay kalakulmeen  xannunada maskaxta geelo.

Shirkada riksförbundet hjärnkoll  waxay qabilsanatahy  sidii oo  bulshada loo fahansinilahay  xanuunnada maskaxyinka ah iyo sidaa loola macamilli lahay.  Barnamiskan wuxuu kusabsanyahay  dadka oo  qibrad uleh qaxitaan  (Migration) iyo xanunada maskahta  geelo.

Hjärnkoll waxay lashaqeeyayan  shaqsiyaal   oo soo qaxay oona  qibrad uleh xanunada maskaxyinka ah  iyo siday ugu guduben  iyo  sii  loo fahansinin lahay  bulshada  inu xal jiro oona macqul ay tahay in  dhibatooyinka xanunadas   laxalini karoo.